Waste Heroes

About This Project

2019 yılı Big Bang sahnesinde ödül alarak 2020 İTÜ kuluçka programına katılmaya hak kazanan; Waste Heroes, ev dışı tüketim kanalında tüketilen içeceklerin ambalajlarını ekonomiye geri kazandırırken doğayı korumayı amaçlayan akıllı bir platformdur. Atıkların oluştuğu ev dışı tüketim noktalarında ambalajların hacimlerini küçülterek verimli bir şekilde istiflenip, taşınması ve ayrıştırılmasını sağlayan makine ve süreçler tasarlamaktadır.

İçecek üreticileri, ev dışı tüketim işletmeleri, yerel yönetimler ve üçüncü parti toplayıcılar ile ortak çalışmayı hedefleyen Waste Heroes; Türkiye’nin 0 atık vizyonunu gerçekleştirerek doğayı korumasına ve atıkların ekonomiye geri kazandırmasına yardımcı olmayı hedefler.
Küresel bir sorun olan dönüştürülebilir atıkların doğayı kirletmesini engellemek için atıkların etkin bir şekilde toplanmasına odaklanan Waste Heroes 2030 yılına kadar ulaşılması hedeflenen UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) sürdürülebilir kalkınma hedefleri için çalışan küresel bir iş ortağı olmayı amaçlamaktadır.

Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Teknokent ARI 4 Binası No: 2 / 50 / 6 İTÜ Magnet 34467 Sarıyer / İstanbul

Category
Entrepreneur Groups