BİGG İTÜ ÇEKİRDEK BAŞVURU

BİGG | İTÜ ÇEKİRDEK Kategorisi Nedir?

 

BİGG | İTÜ Çekirdek, hayalindeki girişime TÜBİTAK desteği ile ulaşmak isteyen girişimcilerini arıyor.

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci programı hibesi olan 200 bin TL’lik sermaye ile kendi firmasını kurma hayallerini gerçekleştirmek isteyen girişimciler, BİGG İTÜ Çekirdek’e başvurabilirler. Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyona dayalı teknolojik altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen İTÜ Çekirdek, TÜBİTAK 1601 programı kapsamında “1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1.Aşama Uygulayıcısı” olarak girişimcilerini TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi 2. Aşama başvurusuna hazırlıyor. Diğer bir deyişle TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi’ne giden yol İTÜ Çekirdek’ten geçiyor.

 

Kimler Başvurabilir?

 

– Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından en çok on sene önce mezun olmuş veya bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci

– Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından en çok on sene önce mezun olan ya da kayıtlı olan yüksek lisans veya doktora öğrencisi

– Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış

– Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almayan girişimciler başvuruda bulunabilirler.Not: Başvuru için gerekli kriterler online başvuru formunda yer almaktadır. Olabilecek güncellemeler için lütfen belgeleri okuyunuz.

** Program başvuru koşulları her yıl TÜBİTAK tarafından yayınlanan çağrı duyurusunda ilan edilmektedir. Başvuru yapacak girişimciler https://bigg.tubitak.gov.tr/ adresindeki başvuru koşullarını okumakla mesuldür.

 

Nasıl Başvuru Yaparım?

 

Girişimci / Ekip ve Fikir / Girişim Kriterleri’ni uygun olduğunu düşünen ekipler İTÜ Çekirdek web sitesi Ana Sayfası’nda yer alan İTÜ Çekirdek’e Başvur kısmından BİGG | İTÜ Çekirdek Kategorisi’ni seçerek online başvuru yapabilirler.

Başvuru süresi bitimine kadar form üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Ancak İTÜ Çekirdek tarafından ilan edilen başvuru süresi tamamlandığında form üzerinde değişiklik yapma olanakları sona erecektir.

Başvurusunu submit eden ekiplere başvuru platformu üzerinden “Başvurunuz Tamamlanmıştır!” maili gönderilecektir.

 

Değerlendirme Süreci Nasıl İlerler?

 

– Tüm başvurular Online Değerlendirme sürecine tabii olacaktır. Online değerlendirmede başvuran girişimci grupların yapısı, projelerinin nitelikleri ve inovatif yönleri, projelerinin ekonomik ve teknolojik yönden uygulanabilirliği, girişimci grubun İTÜ Çekirdek’ten ne kadar ve nasıl faydalanabileceği hakkında bulguları değerlendirecektir. Online Değerlendirmeyi geçen girişimci gruplar, girişim sunumlarını yapmak üzere mail üzerinden İTÜ Çekirdek’e davet edileceklerdir.

– Ön Değerlendirme Jürisi’ne davet edilen ekiplerden 4 dakikalık girişimlerini ve ekip üyelerini anlattıkları sunum yapmaları beklenmektedir. Jüri tarafından dinlenecek sunumlar sonrasında, projeler İTÜ Çekirdek’in ve TÜBİTAK BİGG programı amaçları ve değerlendirme kriterleri esas alınarak seçilecektir.

*BİGG | İTÜ Çekirdek Ön Değerlendirme Jürisi’ne katılan ekiplere kabul ve ret durumları mail aracılığı ile bildirilecektir. Ancak sıralama ve puanlama gibi bir geribildirim yapılmamaktadır.

 

Yaşasın Seçildim!

 

BİGG İTÜ Çekirdek Ön Değerlendirme Jürisi sonucu BİGG İTÜ Çekirdek sürecine kabul edilen girişimci ekiplerimiz İTÜ Çekirdek Yürütme Kurulu tarafından belirlenen tarihte Tanışma Toplantısı’na davet edileceklerdir. Bu toplantıda hem diğer girişimci ekiplerle tanışacak hem de İTÜ Çekirdek Yürütme Kurulu ile tanışacaksınız. Toplantıda ayrıca İTÜ Çekirdek prosedür, amaç ve beklentileri ile ilgili de bilgilendirileceksiniz.

Ayrıca Ön Kuluçka sürecine kabul edilen girişimci ekipler, kendilerine iletilecek BİGG İTÜ Çekirdek Taahhütnamesi ve  İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Taahhütnamesi’ni (tüm grup üyeleri tarafından, her sayfa ıslak imzalı) Tanışma Toplantısı’ndan 1 hafta sonrasına kadar İTÜ Çekirdek Yürütme Kurulu’na ıslak imzalı olarak teslim etmekle yükümlüdürler.Hiçbir koşulda posta ile veya elden teslim edilen belgelerde gecikme kabul edilmemektedir.

 

Şimdi bir İTÜ Çekirdek’li girişimci olarak önünüzde, BİGG İTÜ Çekirdek  bulunuyor. Sürecin devamı hakkında bilgi almak için tıklayınız.