TEDARİK ZİNCİRİ YAZILIMLARINDA STRATEJİK ÇÖZÜM: SOLVOYO

tedari̇k zi̇nci̇ri̇ yazilimlarinda strateji̇k çözüm: solvoyo 1

TEDARİK ZİNCİRİ YAZILIMLARINDA STRATEJİK ÇÖZÜM: SOLVOYO

“Geleneksel tedarik zinciri planlama yazılımlarının en büyük iki problemi, programların farklı parçalardan oluşması ve eski teknoloji ile geliştirilmiş olmalarıdır. Solvoyo, bu farklı parçaları, kritik tedarik zinciri fonksiyonlarını ve stok, ulaşım, yenileme ve sipariş karşılama planlamasını tek bir model üzerinden, stratejik, taktiksel ve operasyonel olarak çözebilmektedir…”

Koray Doğan tarafından 2005 yılında Amerika’da kurulan Solvoyo Yazılım, Türkiye Ar-Ge Merkezi ile İTÜ ARI Teknokent’te konumlanan ilk firmalar arasında yer alıyor.  Koray Doğan, 2005 yılında tedarik zincirini planlama konusunda devrim yaratacak yeni bir yazılım yazmak için Solvoyo’yu Boston’da kurduktan sonra endüstri mühendisliği konusunda köklü mühendislik geçmişi ve yaratacağı sinerji için 2005 yılında Ar-Ge merkezini İstanbul Teknik Üniversitesi ARI-2 Teknokent’e taşıdı.

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun, Georgia Institute of Technolgy’den Operasyonel araştırmalar üzerine doktora yapmış olan CEO’muz Koray Doğan, 15 yılın üzerinde sahip olduğu Tedarik Zinciri Planlama tecrübesi ile bütünsel planlama süreçlerinin pahalı ve zorlu entegrasyon süreçleri ve inanılmaz boyutlara ulaşan veri akışlarıyla birlikte optimum sonuçtan çok uzak kalındığını gözlemlerken, maliyeti fazlasıyla arttırdığını görmüştür. Solvoyo Tedarik Zinciri Planlama yazılımını bir bütün halinde tasarlarken tüm süreçlerin bu yazılım üzerinde Teknokent Dosyası gerçekleşmesini ve gözlemlemiş olduğu sorunları çözmeyi hayal etmiştir. 2013 yılında Dell tarafından Dünya çapında 200 Kadın girişimciden biri olarak seçilmiş Nilüfer Durak ve Tedarik Zinciri Planlama konusunda 25 yılı aşkın tecrübeye sahip, 2005 yılında, tedarik zinciri inovasyonu konusunda PACE Award’ı almış Ömer Bakkalbaşı, Solvoyo’ya güç katan diğer iki partneridir.

Geleneksel tedarik zinciri planlama yazılımlarının en büyük iki problemi, programların farklı parçalardan oluşması ve eski teknoloji ile geliştirilmiş olmalarıdır. Solvoyo, bu farklı parçaları, kritik tedarik zinciri fonksiyonlarını ve stok, ulaşım, yenileme ve sipariş karşılama planlamasını tek bir model üzerinden, stratejik, taktiksel ve operasyonel olarak çözebilmektedir. Bu sayede organizasyonlar geleneksel çözümlere oranla daha büyük tasarruflar sağlarken, daha fazla sipariş karşılayabilmeleri mümkün olmaktadır. En son teknoloji 64 bit mimari yapı, bulut tabanında paralel yürütülen uygulamalar. Solvoyo, isteğe göre karar verirken, yazılımı bir servis (software as a Service) sunarak, müşterilerinin var olan sistemlerine entegre olmaktadır.

Tedarik Zincirinde Milyon Dolarlık Tasarruf

İlk müşterimiz Vestel ile çalışırken, ilk önerdiğimiz tedarik zinciri planlama aracı ile yıllık 700 000 $ tasarruf ön görürken, uygulama sonunda yıllık tasarrufları 4 Milyon $ düzeyine kadar çıkarmamız mümkün olmuştur.

Programımız bir bütün olarak çalıştığı için, çalışanların tek bir programı öğrenmeleri yeterli olmaktadır. Ayrıca tüm bilgiler şirket için ortak bir veritabanında toplandığından, çalışılan müşterilerin farklı bölümleri arasında oluşabilecek veri uyumsuzlukları önlenmektedir.

Bütünsel planlama formatında çalışıldığı için, tek bir platform altında tedarik zincirinin tüm bölümleri ele alınarak, büyük resim üzerinden optimizasyon yapılabilmektedir. Örnek olarak; sadece yok satmayı engellemek için, fazladan stok tutmak bir şirkete hem depo, hem de operasyonel maliyet olarak dönerken, stokları belirli bir dengede tutmaya çalışmak için kurulacak sistem, ulaşımı ve tahminleri göz önüne almadığı için eksik kalacaktır; bu diğer ölçümlerin farklı sistemler kullanılarak yapılması ise, sistemin verimli işlemesi önünde büyük bir engel olarak karşımıza çıkacaktır.

Solvoyo’nun müşterilerine sunduğu platform sayesinde, üretimin başlangıcından, müşterilerin tahmin edilen taleplerinin karşılanmasına kadar tüm sistemi tek bir platform ve tek bir program aracılığıyla çözebilmektedir.

Sağladığımız hizmetler temel olarak dört kategoride toplanabilir: Tedarik Zinciri Planlaması (Supply Chain Agility Planning) ile müşterimizin sahip olduğu en az bir yıllık veriler değerlendirilerek, ürünlerin nerede, nasıl dağıtılacağı ve nerede depolanacağı hesaplanmaktadır. Taşıma Planlama (Transportation Planning) çözümümüz; siparişlerin zamanında ve en verimli şekilde müşterilere ulaşabilmesini sağlamaktadır. Satış Odaklı Stok Planlama (Sales-Driven Replenishment Planning); var olan stokların, beklenen satışlara göre en verimli şekilde günceller, temel olarak ya taşıma maliyetini en aza indirmeyi, ya da elde edilecek ciroyu en fazlaya çıkarmayı hedefleyen şekilde farklı senaryolar hazırlanabilir. Satış ve Operasyonel Planlama (Sales and Operations Planning) ile daha stratejik düzeyde çözümler sunulmaktadır. TÜBİTAK’tan aldığımız destekler ile bulut üzerinden daha gelişmiş hizmetler sağlama üzerine araştırma çalışmalarımız sürmektedir. Solvoyo, yaptığı her projeyi kendini geliştirmek için bir şans olarak görmektedir ve araştırma-geliştirme faaliyetleri sürekli olarak sürdürülmektedir.

Çözümlerimiz genel olarak operasyonel, taktiksel ve stratejik olarak üç sınıfa ayrılmaktadır. Operasyonel çözümlerimiz günlük olarak çalışıp, müşterilerin sistemlerini düzenlerken; taktiksel çözümlerimiz, belli periyotlarda ve güncellemeler ile daha sezonsal planlamaları kapsamaktadır. Stratejik çözümlerimiz ise, daha çok dağıtım ağlarının nasıl kurulması, ya da elde var olan kaynakların en verimli şekilde kullanılabilmesi için depo ve dağıtım lokasyonlarının yerlerine karar vermektedir. Solvoyo olarak, uluslararası büyük şirketlerle çalışırken, Türkiye pazarının önemli oyuncularına da servis sağlamaktayız.

İTÜ Kültürü ile Yetişmiş Elemanlar

2005 yılında Solvoyo Yazılım Amerika’da kurulduktan sonra, ARI Teknokent 2’de Türkiye Ar-Ge merkezini kurdu. Solvoyo ARI 2 binasının ilk sakinlerindendir. ARI Teknokent’in tercih edilmesinin ana sebepleri, teknoloji merkezi olması, girişimci firmalar arasında yakalanacak sinerji ve kaliteli eğitim görmüş İTÜ mezunlarına erişim olarak sıralanabilir. Şirketimiz İTÜ mezunlarına iş imkânı konusunda öncelik sağlarken, İTÜ kültürü ile yetişmiş ve çağdaş eğitim almış çalışanları aracılığıyla ileri gitmeyi düşünmektedir. Ayrıca staj dönemlerinde İTÜ öğrencilerine öncelik verilmektedir.

Firmamız çalışanlarının, Solvoyo’yu sadece çalıştıkları bir şirket olmanın ötesinde, kariyerlerinde kendilerini ileri taşıyacak, sürekli kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam ve rol modeli olarak alabilecekleri yöneticiler eşliğinde, gelişime imkân sağlayan bir aile ortamı olarak görmektedirler. Solvoyo, 2013 yılında dünya çapında bir girişimcilik ağı olan Endeavor organizasyonu için Türkiye’den seçilerek, Amerika’da silikon vadisinde yapılan uluslararası finallerde Türkiye’yi temsil etmiştir. Ayrıca Wired magazine’de Avrupa’nın en dikkat çeken Start-up’ları listesine girmiştir. Gelecekte, daha farklı satış kanalları kullanarak, oluşturduğumuz optimizasyonların daha fazla şirkete ulaşmasını hedeflemekteyiz. Yaptırdığımız iyileştirmeler şirketlere geri dönüş sağladığı gibi, ekosistemin verimliliğini arttırdığı için ekonomiye de olumlu olarak geri yansımaktadır.