Genç Girişimcilerden ‘Single Mother’lara Sanal Dadı

Genç Girişimcilerden ‘Single Mother’lara Sanal Dadı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2020 verilerine göre Türkiye’de toplam hane halkının yüzde 9,7’si tek ebeveyn ve çocuklardan oluşuyor. Hane halkı araştırması verileri; tekbaba ve çocuk olan hane oranının yüzde 2,2; tek anne ve çocuk olan hane oranının ise yüzde 7,5 olduğunu söylüyor. Batı’da “single mother” olarak nitelendirilen “yalnız anne’lerin pandemi döneminde artan boşanmalar nedeniyle daha da arttığının da altı çiziliyor. İTÜ Çekirdekten iki girişimci, yalnız ebeveynlerin akıllı bir rehbere ihtiyacı olacağı fikrinden yola çıkarak Kidolog’u kurmuşlar. Kidolog ebeveyne doğumdan yetişkinliğe kadar yoldaşlık yapacak fiziki ve psikolojik destek birimi gibi düşünülebilir. Hatta işi bir adım daha geri götürüp evlilik terapisi desteği de veriyorlar.

Dünya – 27 Aralık 2021