GENEL KATEGORİ BAŞVURU

İTÜ Çekirdek Genel Kategori Nedir?

 

Teknoloji tabanlı projeniz var ve hayata geçirmek istiyorsanız, doğru adres İTÜ Çekirdek! Finansal teknolojilerden sağlık teknolojilerine, arttırılmış gerçeklik uygulamalarından donanım girişimlerine kadar tüm sektörlere yönelik fikri ya da girişimi olan girişimciler bu kategoriye başvurabilirler ve BIG BANG’e giden bu sürece dahil olabilirler.

 

Kimler Başvurabilir?

 

Girişimci / Ekip Kriterleri;

– İTÜ Çekirdek’e vatandaşlık şartı olmadan tüm girişimciler başvurabilir.

– Üniversitelerin (Açık Öğretim Fakülteleri de dahil) lisans, yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri veya üniversitelerin (Açık Öğretim Fakülteleri de dahil) lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş kişiler başvurabilir.

– Girişimci gruplar en fazla 4 kişiden oluşabilir.

– Bir kişi, birden fazla girişimin ekibinde yer alamaz. Bir üyesi birden fazla gruba üye görünen girişimci grupların başvuruları kabul edilmez.

 

Fikir / Proje Kriterleri;

– İTÜ Çekirdek’e teknoloji tabanlı inovatif girişimler başvurabilir.

– Fikri / girişimi gerçekleştirmek adına gerekli yetkinliklere sahip bir ekibin oluşturulması tavsiye edilmektedir.

 

Nasıl Başvuru Yaparım?

 

Girişimci / Ekip ve Fikir / Girişim Kriterleri’ne uygun olduğunu düşünen girişimciler İTÜ Çekirdek web sitesi Ana Sayfası’nda yer alan İTÜ Çekirdek’e Başvur kısmından Genel Kategori’yi seçerek online başvuru yapabilirler.

Başvuru süresi bitimine kadar form üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Ancak İTÜ Çekirdek tarafından ilan edilen başvuru süresi tamamlandığında form üzerinde değişiklik yapma olanakları sona erecektir. Başvurusunu tamamlayan ekiplere başvuru platformu üzerinden “Başvurunuz Tamamlanmıştır!” maili gönderilecektir.

 

Değerlendirme Süreci Nasıl İlerler?

 

– Tüm başvurular Online Değerlendirme sürecine tabii olacaktır. Online değerlendirmede başvuran girişimci grupların yapısı, girişimlerin nitelikleri ve inovatif yönleri, girişimlerinin ekonomik ve teknolojik yönden uygulanabilirliği, girişimci grubun İTÜ Çekirdek’ten ne kadar ve nasıl faydalanabileceği hakkında bulguları değerlendirecektir. Online Değerlendirmeyi geçen girişimci gruplar, girişim sunumlarını yapmak üzere mail üzerinden İTÜ Çekirdek’e davet edileceklerdir.

– Ön Değerlendirme Jürisi’ne davet edilen ekiplerden 4 dakikalık, girişimlerini ve ekip üyelerini anlattıkları sunum yapmaları beklenmektedir. Jüri tarafından dinlenecek sunumlar sonrasında, girişimler İTÜ Çekirdek’in amaçları ve değerlendirme kriterleri esas alınarak seçilecektir.

*İTÜ Çekirdek Ön Değerlendirme Jürisi’ne katılan ekiplere kabul ve red durumları mail aracılığı ile bildirilecektir. Ancak sıralama ve puanlama gibi bir geribildirim yapılmamaktadır.

 

Yaşasın Seçildim!

 

İTÜ Çekirdek Ön Değerlendirme Jürisi sonucu İTÜ Çekirdek’e kabul edilen girişimlerimiz İTÜ Çekirdek Yürütme Kurulu tarafından belirlenen tarihte Tanışma Toplantısı’na davet edileceklerdir. Bu toplantıda hem diğer girişimci ekiplerle tanışacak hem de İTÜ Çekirdek Yürütme Kurulu ile tanışacaksınız. Toplantıda ayrıca İTÜ Çekirdek prosedür, amaç ve beklentileri ile ilgili de bilgilendirileceksiniz.

Ayrıca Ön Kuluçka sürecine kabul edilen girişimler, kendilerine iletilecek İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Taahhütnamesi’ni (tüm grup üyeleri tarafından, her sayfa ıslak imzalı) Tanışma Toplantısı’ndan 2 hafta sonrasına kadar İTÜ Çekirdek Yürütme Kurulu’na ıslak imzalı olarak teslim etmekle yükümlüdürler. Hiçbir koşulda posta ile veya elden teslim edilen belgelerde gecikme kabul edilmemektedir.

 

Şimdi bir İTÜ Çekirdek’li girişimci olarak önünüzde, “İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Hızlandırma Programı” bulunuyor.