İTÜ Çekirdek ve sosyal inovasyon platformu imece iş birliği kapsamında “sosyal girişimcilik önkuluçka programı” hayata geçiyor!

 

İTÜ Çekirdek ve sosyal inovasyon platformu imece iş birliğiyle hayata geçirilen sosyal girişimcilik önkuluçka programı, mültecilere, engelli bireylere ve dezavantajlı gruplara ürün ve hizmet sağlayan girişimcilerin başvurularını 24 Haziran’a kadar bekliyor!

 

Bu yıl, üçüncü Destek Programı’nda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Eşitsizliklerin Azaltılması’na odaklanan imece; gelir eşitsizliği, herkesin kalkınmanın getirdiği olanaklardan yeterince faydalanmaması, mülteciler ve engelli bireyler gibi toplulukların karşılaştıkları zorluklar gibi kapsamlı meselelere sosyal girişimcilerle birlikte çözüm geliştirmeyi planlıyor.

 

12-13 Temmuz’da 20 girişimin yer alacağı 2 günlük Bootcamp’e katılma hakkı elde eden girişimlerden 3’ü; İTÜ Çekirdek ve imece ortak programına dahil olarak sosyal girişimcilik önkuluçka programında girişimlerini geliştirme fırsatı elde ederken, 60.000 TL hibe imkanından da faydalanabilecek.

 

Girişimin aşağıdaki sorulara cevap olacak çözümler üretiyorsa, başvuru koşullarını incele İTÜ Çekirdek & imece sosyal girişimcilik önkuluçka programına hemen başvur:

 

   Mültecilerin eğitim, istihdam, sosyal hayata katılımını destekleyen ve psiko-sosyal durumlarını iyileştiren araç, model ve yöntemleri nasıl geliştirebiliriz?

   Herkes için erişilebilir eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılım olanaklarını nasıl sağlayabiliriz?

   Toplumdaki eşitsizliklerin azaltılması için dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmelerini ve kapsayıcılığı nasıl sağlayabiliriz?

Prof. Dr. Lütfihak Alpkan

Prof. Dr. Lütfihak Alpkan

Aslı Alemdaroglu

Aslı Alemdaroğlu

Mehmet Emre Zorlu

Mehmet Emre Zorlu

Ceylan Uşaki Erali1

Ceylan Uşaki Erali

Ahmet Eren Öztürk1

A. Eren Öztürk

Eray Erdoğan1

Eray Erdoğan

Ahmet Alpat

Ahmet Alpat

Erdinç Akkaya1

Erdinç Akkaya

Kerem Alper

Kerem Alper

Mert Çetinkaya

Mert Çetinkaya

Olcay Silahlı

Olcay Silahlı

Ozan Yılmaz1

Ozan Yılmaz

Serdar Paktin

Serdar Paktin

Itır Erhart

Itır Erhart