Laska

About This Project

Laska yenilikçi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim yaklaşımlarıyla ömrünü tamamlamış lastikleri ileri dönüştüren bir yüksek teknoloji firmasıdır. Dünyada her yıl en az 1.5 milyar atık lastik ortaya çıkmaktadır. Bir kısmı yakılan bir kısmı doğaya atılan bu lastiklerin etkili şekilde değerlendirilmiyor oluşu ciddi çevresel problemlere sebep olur. Karbondioksit emisyonları, buna  bağlı iklim değişikliği ve küresel ısınma, doğal kaynakların kirlenmesi bu sorunlardan bazılarıdır. Laska olarak patentlenebilir teknolojimiz ve benimsediğimiz döngüsel ekonomi anlayışı ile atık lastikleri dönüştürerek onlardan temel iki ürün elde ediyoruz: karbon siyahı ve yenilenebilir yakıt. Üretimimizle, geleneksel üretim yöntemleriyle fosil yakıtlardan elde edilen bu iki ürünü biz atık lastikleri değerlendirerek elde ediyoruz. Bu sayede fosil yakıt kullanımının kirli ve maliyetli sonuçlarının önüne geçiyoruz. Atık lastiklerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırırken onları ekonomiye geri kazandırıyoruz. Yani, atık lastikleri dönüştürerek hem onların hem de gezegenimizin kaderini değiştiriyoruz.

Laska’nın çözümü, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden 7’sine katkıda bulunuyor.