Fikirden İlk Ürüne: Önkuluçka

 Önkuluçka Süreci : İTÜ Çekirdek’e kabul edilen girişimler;  Maslak’ta ARI 3 binasında yer alan 800m2’lik açık ofisi, çalışma ofisi olarak ücretsiz kullanabilmekte; Ar-Ge için gerekli donanımların bulunduğu laboratuvar alanında prototiplerini geliştirebilmekte, 300’ü aşkın Çekirdek mentorundan birebir randevu alabilmektedir. Girişimcilere özel olarak tasarlanmış “Girişimcilik Eğitimi” ile kanvas iş modeli, finansal modeller ve pazara giriş stratejileri konularında projelerini geliştirmektedirler.

 

Önkuluçka Hızlandırma Programı:  “Girişimcilik Eğitimi” sonu jürisini geçen girişimler, bu aşamada projelerinin ticarileşebilmesi için eğitim, seminer, danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinden faydalanmaya devam etmekte; ayrıca prototiplerini geliştirebilmek için ayrılan Ar-Ge fonundan yararlanmaya hak kazanabilmektedir. Tüm bu süreç boyunca ilk müşteri görüşmeleri, satış süreçleri ile yatırım süreçleri konularında İTÜ Çekirdek mentor ve eğitmenlerinden destek almaya ve bu kapsamda özel eğitim ve danışmanlıklardan faydalanmaya devam etmektedirler.

Tam Donanımlı Çalışma Ortamı

İTÜ Çekirdek’e kabul edilen girişimci gruplar, Önkuluçka Merkezini (Açık Ofis) Big Bang’in gerçekleştiği güne kadar kullanmaya hak kazanırlar. Önkuluçka ofisi girişimcilerin fikir veya projelerini gerçekleştirirken faydalanacakları toplantı ve konferans salonları dahil her türlü donanıma sahip fiziksel alanın genel adıdır.

İTÜ Çekirdek Girişimcilik Eğitimi

Berkeley ve Stanford’da verilen girişimcilik derslerinden ilham alınarak Türkiye ve İTÜ Çekirdek’e özel olarak tasarlanmış İTÜ Çekirdek Girişimcilik Eğitim Programı, İTÜ İşletme Fakültesi öğretim üyeleri tarafından girişimcilere sunulmaktadır.

7 hafta olarak planlanan eğitim süreci, kendi içinde tekrarlanan bir sistematiğe sahiptir. Girişimcilerin çıktıkları yolda her aşamada karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlıklı ve donanımlı olmaları ve kendi başarı hikayelerini yazma sürecinde ihtiyaç duydukları tüm alanları kapsayan eğitim programı “Business Model Canvas with Lean Start-up” metodu ile uygulanmaktadır.

Girişimciler için İhtiyaca Özel Mentorluklar

Başarıya ulaşmak için girişimcilere nasıl ilerlemeleri gerektiğinin ipuçlarını veren, girişimcilerin kendilerine has yetenek, kapasite ve hedeflerini yakından tanıyan, başarılı ve deneyimli kişilerin üstlendiği gönüllü mentorluk yaklaşımıdır. İTÜ Çekirdek’in mentor havuzundaki 300 gönüllü ile haftada ortalama 120 birebir görüşme yapılmaktadır.

Yatırımcı Buluşmaları

Türkiye’nin önde gelen yatırımcılarının İTÜ Çekirdek Merkez’e davet edilmesiyle gerçekleştirilen İTÜ Çekirdek Girişimleri – Yatırımcı Buluşmaları, İTÜ Çekirdek girişimcilerinin projeleri için yatırım alma imkânını arttırmayı amaçlamanın yanı sıra networklerini genişletmeyi hedefler.

Kurumsal Buluşmalar

İTÜ Çekirdek, 40’ı aşkın paydaş kurumunun yanı sıra çeşitli büyük kurumsal firmalarla da satış odaklı Demo Dayler düzenlemektedir. Girişimler bu Demo Day’lerde sektör bazlı firmalarla bir araya gelerek satış görüşmesi yapma imkanı bulurlar.

İstanbul İş Hayatında Merkezi Konum

Güçlü teknik ve bilimsel ortamının yaşandığı İstanbul Teknik Üniversitesi kampüsünde, İTÜ ARI Teknokent ARI 3 binası içerisinde yer alan İTÜ Çekirdek; İstanbul’da toplu taşıma ağının merkezindedir.  Maslak bölgesinin İstanbul’un iş hayatının odağı olması İTÜ Çekirdek’e büyük bir avantaj kazandırmaktadır.

Girişimcilerin inovatif projelerini geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları tüm gerekli altyapı ve üstyapı olanakları bu bilimsel atmosfer içerisinde yer alır.

İTÜ Çekirdek Prototipleme Laboratuvarı

Girişimci grupların fikir ya da projelerini hayata geçirmeleri sürecine destek olabilmek amacıyla temel mühendislik ekipmanları İTÜ Çekirdek Prototipleme Laboratuvarı bünyesinde sunulur. Temel mühendislik alanlarında Ar-Ge için gerekli donanımların bulunduğu laboratuvar alanına gerektiğinde girişimci ihtiyacına göre yeni ekipmanlar temin edilir.

Bu laboratuvar, İTÜ Çekirdek’in faaliyete başladığı yılda Elginkan Vakfı tarafından “Ekrem Elginkan” anısına yaptırılmıştır.

Çekirdek Ar-Ge Fonu

İTÜ Çekirdek Önkuluçka’ya kabul edilen girişimcilerin prototiplerini geliştirebilmeleri ve iş geliştirme süreçlerinde sorunsuz ilerleyebilmeleri amacıyla Ar-Ge fonu havuzu oluşturulmuştur. Gerek deney gerek ham madde alımı için sunulan bu fon, girişimcilere prototip geliştirme olanağını sunan İTÜ Çekirdek Cüzdan’dan sağlanır.

İTÜ Çekirdeklilere Özel İmkanlar

Girişimler “İTÜ Çekirdeklilere Özel imkanlar” kapsamında iş birliğimiz olan Amazon, Google Cloud, DigitalOcean, Radore, Iyzistart, Logo, Teamgram, ZEO, Inbox, Zeplin, Stripe Atlas, Netmera, HubSpot, Zendesk, EuroMessage gibi paketlerden faydalanabilmektedirler.

Network

İTÜ Çekirdek, İTÜ kampüsü içerisinde güçlü akademik kadronun varlığının sağladığı bilgi akışı ortamında ve İTÜ ARI Teknokent’in ileri teknolojiye sahip Ar-Ge firmalarının bulunduğu bir bölgenin çatısı altında yer alır. İTÜ Çekirdek girişimcilerinin, İTÜ’nün desteklediği bir kurum/proje/kişi olarak lanse edilmeleri güvenilirliğini ve kurumsallığını pekiştirir. Girişimcilerin bir arada bulunmasının yarattığı sinerji motivasyonu sağlar ve kümelenmenin avantajları İTÜ Çekirdek’i yatırımcılar ve fonların odağı haline getirir.

Dinlenme & Eğlenme & Düşünme Alanı

Proje gelişimini ve girişimcilik ruhunu desteklemek ve grupların inovatif yönlerini geliştirmeye yardımcı olmak amacıyla oluşturulan alan, girişimcilere eğlence, sinerji ve yaratıcılık olanaklarını bir arada sunan enerji ve fikir depolama ortamıdır.

Bedelsiz Teknik Altyapı

Elektrik faturası, su faturası, internet faturası gibi maliyetleri düşünmeden, ‘ay başı geldi faturalar yığıldı’ derdi olmadan girişimciler sadece çalışmalarına odaklanabilir. İnternet, mutfak imkânlarının bulunduğu tüm altyapı girişimcilere hazır şekilde sunulur.

Basın & PR & İletişim Danışmanlığı

İTÜ Çekirdek girişimcilerinin basılı mecralarda tanıtım faaliyetlerine yönelik gazete ve dergi röportajları, TV programları İTÜ ARI Teknokent ekibi ve ajansları tarafından profesyonel iletişim danışmanlığı hizmeti ile yönetilir.