Kuluçka

Kuluçka Süreci: İTÜ Çekirdek’te Big Bang sonunda başarılı olup şirket kuran girişimci gruplar 1 yıl boyunca “İTÜ Çekirdek Kuluçka” imkânlarından faydalanarak girişimlerini geliştirmeye ve büyütmeye devam etmektedirler. İTÜ Çekirdek’i şirket adresi olarak gösterme imkanına erişen girişimciler, bir İTÜ ARI Teknokent firması olma ayrıcalığına sahip olmakta ve bu ayrıcalığın getirdiği maddi ve manevi tüm imkanlardan faydalanabilmektedir. Girişimlerin bir araya gelmesiyle oluşan sinerji ve İTÜ, İTÜ ARI Teknokent, İTÜNOVA TTO ile İTÜ Çekirdek güvencesini arkalarına alan girişimciler projelerini geliştirmeye devam etmektedirler.

 

Kuluçka Hızlandırma Programı: Girişimcilere özel atanan mentorlar ile aylık düzenli performans takibi ve satış takibiyle girişimlerin gelişmeleri yakından takip edilmektedir. Düzenli olarak organize edilen yatırımcı ve müşteri buluşmaları, girişimlerin ihtiyacına özel eğitimler ve danışmanlıklar ile girişimlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

İTÜ ARI Teknokent’te Ücretsiz Ofis

Big Bang’te ödül veya yatırım alarak kuluçka programına kabul edilen girişimler şirketlerini de kurarak 1 yıl süre ile İTÜ Çekirdek’te faaliyetlerine devam eder. Girişimci firmalar başvuru yapıp projelerinin Ar-Ge projesi olduğuna dair onay aldıktan sonra Teknokent mevzuatından da faydalanabilirler.

İTÜ ve ARI Teknokent Network

İTÜ Çekirdek, İTÜ kampüsü içerisinde güçlü akademik kadronun varlığının sağladığı bilgi akışı ortamında ve İTÜ ARI Teknokent’in ileri teknolojiye sahip Ar-Ge firmalarının bulunduğu bir bölgenin çatısı altında yer alır. İTÜ Çekirdek girişimcilerinin, İTÜ’nün desteklediği bir kurum/proje/kişi olarak lanse edilmeleri güvenilirliğini ve kurumsallığını pekiştirir. Girişimcilerin bir arada bulunmasının yarattığı sinerji motivasyonu sağlar ve kümelenmenin avantajları İTÜ Çekirdek’i yatırımcılar ve fonların odağı haline getirir.

İTÜ Çekirdek Kuluçka Programı Koçluk Desteği

İTÜ Çekirdek firmalarına üretim, yönetim, pazarlama ve finans alanlarında sunulan fizibilite çalışmalarını ve işletme yönetimi, işletme geliştirme ve büyüme yönetimi için ihtiyaç duydukları danışmanlık ve eğitim hizmetlerini tanımlar.

Performans ve Satış Takibi

Girişimcilere özel atanan mentorlar ile aylık düzenli performans takibi ve satış takibiyle girişimlerin gelişmeleri yakından takip edilmektedir. Düzenli olarak organize edilen yatırımcı ve müşteri buluşmaları, girişimlerin ihtiyacına özel eğitimler ve danışmanlıklar ile girişimlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yatırımcı Buluşmaları

Türkiye’nin önde gelen yatırımcılarının İTÜ Çekirdek Merkez’e davet edilmesiyle gerçekleştirilen İTÜ Çekirdek Firmaları-Yatırımcı Buluşmaları, İTÜ Çekirdek girişimcilerinin projeleri için yatırım alma imkânını arttırmayı amaçlamanın yanı sıra networklerini genişletmeyi hedefler.