İtü Çekirdek Avantajları

AÇIK OFİS

Girişimler Maslak’ta, İTÜ Ayazağa yerleşkesindeki ARI 3 binası içerisinde konumlandırılmış 800m2’lik ön kuluçka alanında, İTÜ Çekirdek’i 7/24 çalışma ofisi olarak ücretsiz kullanabilmektedir.

 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ (7 HAFTA)

İTÜ Çekirdek’e kabul edilen girişimci gruplar, başarılı birer şirket olma yolunda ihtiyaç duydukları eğitimleri hafta içi akşam ve hafta sonları almaktadırlar.

 

Berkeley ve Stanford’da verilen girişimcilik derslerinden ilham alınarak Türkiye ve İTÜ Çekirdek Ekosistemine özel olarak tasarlanmış İTÜ Çekirdek Girişimcilik Eğitim Programı, İTÜ İşletme Fakültesi öğretim üyeleri tarafından girişimcilere sunulmuştur.

 

7 hafta olarak planlanan eğitim süreci, kendi içinde tekrarlanan bir sistematiğe sahiptir. Girişimcilerin çıktıkları yolda her aşamada karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlıklı ve donanımlı olmaları ve kendi başarı hikayelerini yazma sürecinde ihtiyaç duydukları tüm alanları kapsayan eğitim programı “Business Model Canvas with Lean Start-up*” metodu ile uygulanmaktadır. Bu metot dünyaca bilinen “Design Thinking**” yöntemi ile İTÜ Çekirdek’e özgü biçimde birleştirilerek girişimcilerin yalın girişimcilik metotlarını olabildiğince çok müşteri/hedef kitle ile temas halinde yaratmaları sağlanmaktadır.

 

*“Lean Startup-Yalın Girişimcilik” Nedir?

Lean Startup, 2011 yılında önerilmiş, iş ve ürün geliştirme odaklı bir metodolojidir. Girişim şirketlerinin ilk müşterilerinin yorumlarını dikkate alması ve bu doğrultuda hizmetlerini geliştirmesi durumunda karşılaşabileceği birçok risk zarar ve başarısızlığın en aza indirilebileceği görüşüne dayanmaktadır. Bu metotla gereksiz zaman, emek ve kaynak tüketiminin de önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

 

**“Design Thinking” Nedir?

Bir metodoloj ile beraber uygulanması gereken bu yöntem, problemin pratik ve inovatif yaklaşımlar ile çözülmesine dayanmaktadır. Empati, yaratıcılık ve rasyonalite temellerine dayanan yöntemde, empati; hedef kitlenin duygu ve düşüncelerinin doğru analizine, yaratıcılık; yenilikçi bir öneriyle çözüme ulaşmaya, rasyonalite ise sonuç olarak sunulan görüşün akla ve mantığa uygunluğuna karşılık gelmektedir.

 

YATIRIMCI BULUŞMALARI

İTÜ Çekirdek, düzenli olarak yatırımcılarla girişimcileri bir araya getirerek, girişimcileri fonların odağı haline getirmektedir.

 

ÇEKİRDEK PROTOTİPLEME LABORATUVARI

Temel mühendislik alanlarında Ar-Ge için gerekli donanımların bulunduğu laboratuvar alanına gerektiğinde girişimci ihtiyacına göre yeni ekipmanlar temin edilmekte; girişimciler 7/24 laboratuvarı kullanabilmektedirler.

 

AR-GE FONU

İTÜ Çekirdek’e kabul edilen girişimcilerin prototiplerini geliştirebilmeleri ve iş geliştirme süreçlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ar-Ge fonu havuzu oluşturulmuştur. Girişimciler İTÜ Çekirdek yönetiminden talep ederek ihtiyaç duydukları ham maddeye temin edebilmektedirler.

 

İTÜ VE İTÜ ARI TEKNOKENT NETWORKÜ

İTÜ Çekirdek, İTÜ kampüsü içerisinde güçlü akademik kadronun varlığının sağladığı bilgi akışı ortamında ve İTÜ ARI Teknokent’in ileri teknolojiye sahip Ar-Ge firmalarının bulunduğu bir bölgenin çatısı altında yer almaktadır.

 

ALTYAPI DESTEĞİ

Telefon, faks ve fotokopi hizmetlerinin bedelsiz olarak sunulduğu, mutfak imkânlarının bulunduğu tüm altyapı girişimcilere hazır şekilde sunulur.

 

ÇEKİRDEK MENTORLARI

Başarıya ulaşmak için girişimcilere nasıl ilerlemeleri gerektiğinin ipuçlarını veren, girişimcilerin kendilerine has yetenek, kapasite ve hedeflerini yakından tanıyan, başarılı ve deneyimli 300’ü aşkın gönüllü mentor yer almaktadır.

 

İTÜ ÇEKİRDEKLİLERE ÖZEL İMKANLAR

Girişimler “İTÜ Çekirdeklilere Özel İmkanlar” kapsamında iş birliği olan Amazon, Google Cloud, DigitalOcean, Iyzistart, ZEO, HubSpot, Zendesk, Teamgram, Logo, Stripe Atlas gibi firmalardan indirim veya ücretsiz kullanım hakkı elde ederler.

 

PERFORMANS TAKİBİ
Kuluçka aşamasındaki girişimcilere özel atanan mentorlar ile aylık düzenli performans takibi ve satış takibiyle girişimlerin gelişmeleri yakından takip edilir, girişimlerin ihtiyacına özel eğitimler ve danışmanlıklar ile gelişimleri hedeflenir.
.