Author: yasins_itucek

Bilginin dijital kaynaklarda depolandığı, üretimin, Ar-Ge süreçlerinin ve pazarlamanın sürekli olarak verilerden daha fazla yararlanmaya çalıştığı bir evrimleşme sürecinin belki de başlangıcında olduğumuz bir dönemden geçerken, tüm bu adı geçen kavramların etrafında döndüğü paranın mevcut süreçten etkilenmesi kaçınılmazdı. Finansal kuruluşların bu evrim sürecindeki hareket noktalarına sundukları...

ITU ARI Teknokent was chosen The Best Innovation and Acceleration Center in South East Europe. The European Trade Association for Business Angels (EBAN), founded in Brussels by the European Union (EU) and The European Association of Development Agencies among other partners, chose the ecosystem of ITU...