PROGRAM

İTÜ Çekirdek Partner Programı Nedir?

 

İTÜ Çekirdek, önceki yıllardan süzülen bilgi ve kaynakları ile yeni bir adım atarak, bilgi birikimini dünyanın dört bir yanındaki ön kuluçka merkezleri, kuluçka merkezleri ve hızlandırma programlarıyla paylaştığı bir programdır.

 

İTÜ Çekirdek kurulduğu günden bugüne tüm Türkiye’ye açık bir erken aşama kuluçka merkezi olarak, kendisine ihtiyaç duyan tüm teknoloji girişimcilerini desteklemeyi amaç edinmektedir.

 

İstanbul’daki bir teknoloji girişimcisi, İTÜ Çekirdek Önkuluçka sürecinde eriştiği tüm bu imkanlar gözünü İstanbul’a çeviren tüm girişimcilerin erişimine açılmıştır.

 

İTÜ Çekirdek, 6. yılından itibaren iyi fikirlerin yola çıktığı, girişimcilerin melek yatırımcılarıyla yatırımlarını kutladıkları Big Bang Girişimcilik Yarışması’nı tüm partnerlerinin de katılımıyla gerçekleştirmektedir.

Kimler Partner Olabilir?

İTÜ Çekirdek Partner Programı teknoloji girişimcilerine destek olmak amaçlı olarak “tanımlı bir program ve süreç” ile çalışan tüm kuluçka merkezlerine ve hızlandırma programlarına açıktır.

 

Partner programına dâhil olmak için ilgili merkezin:

 

  • Teknoloji girişimciliğini desteklemeyi ve çevresine yaymayı amaçlaması,
  • Kar amaçlı olsun veya olmasın, öncelikle girişimcinin çıkarını koruyacak etik bir davranış biçimi göstermeyi açıkça taahhüt etmesi,
  • Sadece erken aşama girişimcilere destek olmakla ilgili çalışan en az bir tam zamanlı personelin olması,
  • Girişimcilere destek olmak için kuluçka veya ön kuluçka mekânı olarak sabit veya paylaşımlı kullanıma açık, amaçladığı ölçekle uyumlu fiziksel bir alanı olması,
  • Çevresindeki üniversite, teknopark ve diğer ilişkili paydaşlarla, sürdürülebilir bir ilişki ağına sahip olması,
  • Partnerlik sırasında seçilen başarılı grupların, yatırımcılarla tanışma toplantıları için zaman zaman İstanbul’a gönderilebilmesine ilişkin seyahat ve konaklama masrafları için gerekli kaynakları sağlamayı veya sağlatmayı amaçlaması,
  • Girişimcileri desteklemek için belirli ve tanımlı bir sürece sahip olması, girişimcilere bu süreçle ilgili bilgi veren, başvurularını toplayan bir web sitesinin bulunması,
  • İTÜ Çekirdek ile olan ön kuluçka partnerlik ilişkisinin, başladıktan sonra ilgili web sitesinde uygun biçimde duyurulması beklenmektedir.

İTÜ Çekirdek Partnerlik Tipleri

 

Program kapsamında Platin, Altın ve Gümüş olmak üzere 3 tip Partnerlik Tipi tanımlanmıştır.

 

Partnerlik tipine göre sağlanan olanaklar aşağıdaki gibidir: