PROGRAM

İTÜ Çekirdek Partner Programı Nedir?

 

İTÜ Çekirdek kurulduğu günden bugüne tüm Türkiye’ye açık bir erken aşama kuluçka merkezi olarak, kendisine ihtiyaç duyan tüm teknoloji girişimcilerini desteklemeyi amaç edinmektedir.

 

Partner Programı kapsamında İTÜ Çekirdek; önceki yıllardan edindiği bilgi ve kaynakları ile deneyimlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki kuluçka merkezleri ve hızlandırma programlarıyla paylaşmayı hedeflemektedir.

 

Partnerlik kapsamında İstanbul’daki bir teknoloji girişimcisinin İTÜ Çekirdek sürecinde eriştiği imkanlar, partner kuluçka merkezleri aracılığı ile diğer illerde yer alan girişimcilere de sağlanır.

 

Bu kapsamda partner kuluçkalardan gelen girişimler, dünyanın lider girişimcilik etkinliklerinden biri olmayı hedefleyen Big Bang’de yer alma şansı elde edebilmektedir.

Kimler Partner Olabilir?

İTÜ Çekirdek Partner Programı teknoloji girişimcilerine destek olmak amaçlı olarak “tanımlı bir program ve süreç” ile çalışan tüm kuluçka merkezlerine ve hızlandırma programlarına açıktır.

Partner programına dâhil olmak için ilgili merkezin:

  • Teknoloji girişimciliğini desteklemeyi ve çevresine yaymayı amaçlaması,
  • Kar amaçlı olsun veya olmasın, öncelikle girişimcinin çıkarını koruyacak etik bir davranış biçimi göstermeyi açıkça taahhüt etmesi,
  • Sadece erken aşama girişimcilere destek olmakla ilgili çalışan en az bir tam zamanlı personelin olması,
  • Girişimcilere destek olmak için kuluçka veya ön kuluçka mekânı olarak sabit veya paylaşımlı kullanıma açık, amaçladığı ölçekle uyumlu fiziksel bir alanı olması,
  • Çevresindeki üniversite, teknopark ve diğer ilişkili paydaşlarla, sürdürülebilir bir ilişki ağına sahip olması,
  • Partnerlik sırasında seçilen başarılı girişimlerin, yatırımcılarla tanışma toplantıları için zaman zaman İstanbul’a gönderilebilmesine ilişkin seyahat ve konaklama masrafları için gerekli kaynakları sağlamayı veya sağlatmayı amaçlaması,
  • Girişimcileri desteklemek için belirli ve tanımlı bir sürece sahip olması, girişimcilere bu süreçle ilgili bilgi veren, başvurularını toplayan bir web sitesinin bulunması,
  • İTÜ Çekirdek ile olan ön kuluçka partnerlik ilişkisinin, başladıktan sonra ilgili web sitesinde uygun biçimde duyurulması beklenmektedir.