Sıkça Sorulan Sorular


Sıkça Sorulan Sorular


Girişimci grup kaç kişiden oluşmalıdır?

Girişimci grup en az 1, en fazla 4 kişiden oluşabilir. 5 ve üzeri sayılardaki gruplardaki yönetim zorlukları başarı oranını düşürmektedir.

Tek başıma başvuru yapıyor olmam, kabul aşamasında bana dezavantaj yaratır mı?

Jüriler projenizi değerlendirirken elbette grup üyesinin/üyelerinin yetenek ve yeterliliklerini de kıstas almaktadır. Bu kapsamda tek başınıza başvurmanız mümkündür ve reddedilmeniz için tek başına yeterli gerekçe değildir. Ancak tek kişilik bir projenin disiplinler arası yönetiminde sıkıntı yaşamayacağınıza dair ikna edici gerekçelerinizi sunmanızda fayda vardır.

Grup olarak birden fazla proje ile başvurabilir miyim?

Evet, birden fazla proje ile başvurabilirsiniz. Sistem üzerinde yeni kayıt yapmanıza gerek olmadan, proje sayısını artırarak (yeni proje ekleyerek) aynı kayıt numarası ile başvurabilirsiniz. Ancak grup başına sadece bir proje desteklenmek üzere seçilecektir.

Birden fazla projeyle İTÜ Çekirdek'e kabl edilip, birden fazla ödül/yatırım kazanabilir miyim?
Hayır. İTÜ Çekirdek’e birden fazla proje ile başvursanız bile sadece en yüksek puanı alan projeniz ile kabul edilebilirsiniz. Birden fazla projeyi eş zamanlı geliştirmek veya eş zamanlı iş planlarını hazırlamak konusunda yaşanacak sıkıntılar; bunun yanı sıra sınırlı kontenjanı olan İTÜ Çekirdek’ten daha fazla grubun faydalanabilmesi temel prensibi nedenleriyle aynı gruba birden çok proje ile İTÜ Çekirdek’te yer alma hakkı tanınmamaktadır.
Üye olarak birden fazla grupta yer alıp, farklı gruplarla ve projelerle İTÜ Çekirdek'e başvurabilir miyim?
Hayır, üye olarak hangi grupta yer alacağınıza baştan karar vermeniz gerekmektedir. Farklı gruplarda üye olmak, etik açıdan İTÜ Çekirdek’e kabul edilen grupların gizliliklerinin ihlaline sebep olmaktadır. Ne de olsa İTÜ Çekirdek’te oluşturulan model, ilerleyen süreçte rakip olmayı ve kimi zaman diğer grubu elemeyi gerektirecektir.
Çekirdek'e katılmak için yaş sınırı var mıdır?
Hayır, yaş sınırı yoktur.
İTÜ Çekirdek'e kabul edildikten sonra girişimci gruptan bazı üye veya üyeler ayrılırsa ne olur?
İTÜ Çekirdek’e kabul edilirken başvurunuz kapsamında yapılan değerlendirmede ‘grup üyeleri’ de birer kriter olduğu için, siz grup üyelerini çıkararak belki de İTÜ Çekirdek’e kabul edilme sebebinizi değiştirmiş olursunuz. Nasıl ki başvurduktan sonra projenizi değiştiremezseniz, başvurduktan sonra üyelerinizi de değiştiremezsiniz. Ancak kişisel ve mecburi bazı gerekçeleriniz varsa, ARI Teknokent’e sunacağınız dilekçe ile durumunuzu açıklamanız gerekir. Ancak sizce çok geçerli bir nedeni olsa da bu, gerekçenizin kabul edileceği anlamına gelmez. Grup üyelerindeki azalma ve çoğalmalar İTÜ Çekirdek’ten diskalifiye edilmenize yol açabilir.
İTÜ Çekirdek'ten grup olarak ayrılabilir miyiz?
Evet, grup olarak İTÜ Çekirdek’teki tüm haklarınızdan vazgeçip ayrılabilirsiniz. Ancak sizin yerinize bu mekanizmadan faydalanacak başka bir grubun en baştan seçilmesine engel olmuş ve kendi hakkınızı da değerlendirememiş olursunuz. Pek çok jürinin, yatırımcının ve kurumun bir parçası olduğu ve süreci merakla izlediği İTÜ Çekirdek sürecindeki başarınız, hatalarınız ve her tür tutumumuz sizin geleceğinizde önemli birer referans olacaktır.
Ben çalışıyorum. İTÜ Çekirdek'e seçilirsem Ön Kuluçka'yı ne zaman kullanabilirim?
Çalışan veya öğrenci olan girişimcilerin de İTÜ Çekirdek’ten faydalanabilmesi için İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka 7/24 açık olacaktır. Ayrıca eğitim ve koçluk toplantıları da hafta içi akşam ve hafta sonu saatlere göre organize edilecektir.
Yarışmayı kazandım ama şirket kurmak istemiyorsam ne yapacağım?
İTÜ Çekirdek temelde başarılı teknolojik fikirlerin ticarileştirilebilmesi amacına hizmet etmek için kurulmuştur. Ve sizden sürecin sonunda şirket kurmanız beklenecektir. Zaten aksi takdirde ürün veya projenizi ticarileştirmeniz mümkün olmayacaktır. Ancak projenizin ve/veya konumunuzun doğası gereği şirket kurmanın mümkün olmayacağı aksi bir durum söz konusu ise, bu durumu ARI Teknokent Yönetimine, İTÜ Çekirdek başvurusu ile beraber ibraz etmeniz gerekmektedir. (Örneğin askeri okullarda okumak ve bir projeyi doğrudan Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik geliştiriyor olmak gibi…)
Yarışmayı kazandım, şirket kurmazsam ofis ve para ödülünü alabilir miyim?
Hayır, şirket kurmanız durumunda ofis ve para ödüllerini almaya hak kazanacaksınız.
Bir şirket olarak İTÜ Çekirdek'e başvurabilir miyim?
Hayır, İTÜ Çekirdek’e tüzel kişiler başvuramaz, gerçek kişiler başvurabilir. Sürecin sonunda da sadece kazanan grubun üyelerinin hissedar olduğu bir şirket kurulur.
Ödül kazanırsam parayı nasıl ve ne zaman alacağım?

Big Bang ödülleri, 1 yıl içinde, 3'er aylık dilimlerle, girişimci grupların ‘iş planları’ çerçevesinde öngördükleri finansman gereksinimlerine uygun olarak, ‘gerekçeli dilekçe’ ile talep edilmek koşuluyla yeni kurulan girişimci şirketlerin banka hesabına yatırılır. İTÜ ARI Teknokent Yönetimi, ödülü kazanan girişimci grupların projelerinin iş planı kapsamında gelişmekte olması koşulu ile, dilekçedeki gerekçeleri ve mentorluk görüşmelerinde elde edilen performans çıktıları değerlendirerek, ödül toplamını parçalar halinde ödeyecektir. Şirketin gelişim göstermemesi veya mentor geri bildirimleri kapsamında performans çıktılarının yetersiz bulunması halinde İTÜ ARI Teknokent, ödülü (kısmen ya da tamamen) girişimci şirkete ödememe hakkını saklı tutar. Big Bang’de girişimcilerin kazandıkları ödüller, herhangi bir alanda harcanabilecek ödül bedeli olarak görülmemelidir. İTÜ Çekirdek, ödülleri finanse eden tüm sponsorlara karşı girişimci firmanın başarı ile faaliyetlerine devam etmesinden sorumludur.

Projemle birden fazla ödül alabilir miyim?
Evet, jüri tarafından layık bulunursanız birden fazla ödül ve/veya yatırım alabilirsiniz.a
Geçmişte veya eşzamanlı olarak başka bir yarışmaya/merkeze/destek mekanizmasına katıldığım projeyle İTÜ Çekirdek'e de başvurabilir miyim?
Evet, bu bilgiyi başvuru formunda vermek koşuluyla başvurabilirsiniz.
Başka bir yarışmadan ödül kazansam da kazanamasam da Çekirdek'e de başvurabilir miyim?
Evet, bu bilgiyi başvuru formunda vermek koşuluyla başvurabilirsiniz.
Ödül kazandıktan sonra şirkete yeni hissedar alabilir miyiz?
İTÜ Çekirdek ve İTÜ ARI Teknokent Yönetiminden yazılı onay alınması koşulu ile evet.
İTÜ Çekirdek Yarışmaya başvururken İş Planı yazmam gerekiyor mu?
İTÜ Çekirdek’e başvururken sadece başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Ama İTÜ Çekirdek Kamp sürecinin sonunda mutlaka İş Planı yazılması ve sisteme yüklenmesi gerekecektir. İTÜ Çekirdek Yarışma, İş Planı üzerine kurulan bir değerlendirme sistemine sahiptir.
Projemizin Fikri Mülkiyet Hakları kime ait olacaktır?

Projenizin Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) grubun tüm üyelerine aittir. Grubun kurulma aşamasında grup üyeleri arasında yapılmış özel bir sözleşme var ise, FMH grup üyelerinin sadece bir kısmına da ait olabilir. Böyle bir durum söz konusu ise, Başvuru Formunda belirtilmesi gerekmektedir.

Ancak, FMH'nin İTÜ Çekirdek süreci boyunca grup üyelerine ait olması, sonrasında devredilemeyeceği veya satılamayacağı anlamına gelmez. Bu konu ARI Teknokent'in onayına sunulmak kaydı ile, girişimci grubun takdirindedir.

İTÜ Çekirdek'e başvurup kabul edilmediğim projemle bir sonraki sene tekrar başvurabilir miyim?
Evet, tekrar başvurabilirsiniz.
Gizlilik haklarımız nasıl saklı kalacaktır?
Başvuru Formlarını ve İş Planlarını inceleyen tüm Jüriler, gizlilik anlaşması imzalamış kişilerdir. Ayrıca İTÜ Çekirdek Yarışma’da girişimciler projelerini sunmadan önce tüm projelerin FMH başvuruları Yalçıner Danışmanlık tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
Ben İTÜ Çekirdek'e İstanbul dışından katılmak istiyorum. Öyleyse Ön Kuluçka ve Mini MBA'e devam sorununu nasıl çözeceğim?

İstanbul'da yaşayan bir grup üyeniz varsa, ilgili üye grubunuzu ve projenizi temsil edebilir. Eğer hiçbir grup üyesi İstanbul'da yaşamıyorsa ve ulaşımla ilgili kısıtlı olanaklar varsa, bu durum ARI Teknokent'e başvuru formunda belirtilir ve ek bir dilekçe ile onaya sunulur. ARI Teknokent'in mazereti uygun bulması durumunda ilgili kişi/kişiler İTÜ Çekirdek devamından muaf tutulur. Ancak unutulmamalıdır ki İTÜ Çekirdek süreç başarıya ulaşmada bir bütün olarak modellenmiştir. Eğitimlere ve etkinliklere katılamamanız size ve projenize sonuçta dezavantaj olarak yansıyabilir.

Ayrıca elbette, jüri sunum günü, tanışma toplantısı, final günü gibi etkinliklerde TÜM grup üyelerinin devamı zorunludur. Şehir/yurt dışında olmak mazeret olarak kabul edilmez.

Üniversite'den geçmiş yıllarda mezun oldum ve şu anda Açık Öğretim Fakültesinde 1. sınıfta okuyorum. İTÜ Çekirdek'e başvuru yapabilir miyim?
Bir lisans diplomasına sahip olan ve ikinci bir lisans diplomasına sahip olmak için tekrar üniversite okuyan kişilerde 3. ve 4. Sınıf öğrencisi olma koşulu aranmamaktadır. Fakat bu durumdaki adaylardan; Başvuru kabul evraklarına ek olarak, ilk lisans mezuniyetlerini de belgelemeleri istenecektir.
Üniversiteden 15 yıl önce mezun oldum. İTÜ Çekirdek'e başvurabilir miyim?
Evet.
İTÜ Çekirdek'e başvurduğumda projem jürilerin değerlendirilmesine açılmış olacak. Bu paylaşım nedeniyle, artık projem kamuya duyurulmuş ve bu nedenle patent başvuru haklarını yitirmiş mi olur?
Jürilerin değerlendirmeleri gizlilik ilkesi kapsamında (Gizlilik Sözleşmeleri imzalanarak) yürütüldüğünden kanunen “jüriye yapılan açıklamalar kamuya açıklama olarak kabul edilmez”. Ancak kamuya açık yapılacak sunumdan önce patent başvurusunun yapılması gerekir, ki bu işlem de ücretsiz olarak tüm İTÜ Çekirdek girişimcileri için yapılacaktır.
İstanbul dışında ikamet ediyoruz. Eğitimlere katılım zorunlu mudur?
İTÜ Çekirdek'e kabul edilen girişimci grup üyelerinin % 80 oranında eğitimlere katılımı zorunludur. İstanbul dışında ikamet eden girişimci grup üyeleri, İTÜ Çekirdek Merkez'e girmeye hak kazandıklarında mevcut durumlarını dilekçe ile yürütme kuruluna sunmalıdırlar.
İTÜ Çekirdek KOSGEB eğitimlerine %80 oranında devam edemesem de KOSGEB Sertifikası alabilir miyim?
İTÜ Çekirdek girişimcilerinin KOSGEB Sertifikası alarak KOSGEB hibelerine başvurabilmeleri için, iş planı eğitimlerine % 80 oranında devam etmeleri esastır.Devam şartını yerine getirmeyen girişimci grup üyeleri sertifika alamazlar.
İTÜ Çekirdek'te ofis sahibi oldum. Bu benim vergi muafiyeti sahini olmama yeterli olabilir mi?

Ofis alanının yanı sıra Teknokent mevzuatından da faydalanmak ve vergi muafiyetinden yararlanmak için girişimci firmaların başvuru yapıp projelerinin AR GE projesi olduğuna dair onay alması gerekir.

Diğer yandan 1 yılın sonunda ofisinizi yeni dönemde kazanan girişimci gruba devredeceğinizden İTÜ KOSGEB TEKMER’e veya ARI Teknokent’e yapacağınız başvurular ile ilgili danışmanlık alarak, yeni ofislerinizde faaliyet göstermek amacıyla başvuru formu doldurursunuz.

 

KOSGEB hibelerinden faydalanabilmek için; şirket kurulumundaki hissedarlardan bir tanesinin İTÜ Çekirdek projesi kapsamında verilen KOSGEB eğitim sertifikasına sahip olması yeterli midir? Yeterli ise hangi oranda şirket hissesine sahip olması gereklidir?
Evet grup üyelerinden bir tanesinin İTÜ Çekirdek KOSGEB eğitimlerine katılarak sertifika alması, KOSGEB hibelerine başvurabilmek için yeterlidir. Fakat o kişinin şirket kurulum aşamasında, şirketin minimum % 31 hissedarı olması KOSGEB'in hibe verirken dikkat ettiği ön şartlardan biridir.
İTÜ Çekirdek'e geçtiğimiz dönem başvurdum, ön değerlendirmeyi geçtim ve finale kadar geldim; ama ne ofis hakkı ne de ödül alamadım. Bir sonraki yıl aynı projemle yine İTÜ Çekirdek'e başvurabilir miyim?

Evet, yeni dönem için de başvurabilirsiniz. Ancak önemli olan projenizi geliştirmiş olmanızdır. Aksi takdirde bir önceki sene neden ödül alamadıysanız yine aynı sebeplerle jüri tarafından elenebilirsiniz.

Diğer taraftan, geliştirilmiş de olsa aynı proje ile bir girişimcinin en fazla 2 kere İTÜ Çekirdek'ten faydalanma hakkı vardır. Yani geliştirilmiş de olsa aynı proje ile İTÜ Çekirdek'e en fazla 2 kere başvurabilirsiniz.

2. başvurunuz kabul edilirse, bir önceki sene Çekirdek Eğitim Programı devam oranınıza bakılarak -eğer siz de tercih ediyorsanız- Çekirdek MBA sürecinden dilekçe yazarak muaf tutulabiliriniz.

İTÜ Çekirdek finalinde yarıştım, ödül kazandım. Yeni dönemde tekrar başvurabilir miyim?
Evet.

Önemli Not:
Yukarıdaki tüm sorular İTÜ Çekirdek prosedürlerine göre cevaplanmıştır. Ancak gerek girişimcilerin kişisel durumlarına gerek gündemin getirdiği zorunlu koşullara bağlı olarak ARI Teknokent gerekli bulduğu istisnai koşullarda İTÜ Çekirdek Yönetim Kurulu kararı ile kurallarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


(Ör: Çekirdek Yarışma'da ödül alan bir grubun bir devlet fonuna başvurabilmesi için henüz şirket kurmamış olması gerekiyorsa, kurallar aksini gösterse bile, ARI Teknokent Yönetim Kurulu kararı ile, ödülü girişimci gruba şirket kurmamış olmasına rağmen aktarabilir.)