Proje Hakkında

Büyüyen dünya uydu pazarı ve ihtiyaçları küçük uydu pazarını birinci öncelikli ve yatırım odağı yapmıştır. Normal uyduların maliyetleri göz önüne alınınca ilerleyen teknolojinin verdiği cesaret ile küçük uydu marketi giderek büyümektedir. Özellikle Ortadoğu’da iletişim uyduları ile ilgili ivmelenerek büyüyen bir pazar vardır.  Euroconsult’un analizinde 2018 e kadar 52 milyar dolar öngördüğü sadece fırlatılacak uydu pazarı göz önüne alınırsa talep anlaşılabilir.  Ayrıca, 2023 vizyonunda uzayın öncelikli alan olması, kritik bir alandaki teşebbüslerin eksikliği bizi bu konuda ticari oluşuma ikna etti. Fikrimizi geliştirmek için Arıçekirdek’e dahil edildik.  Fikrimizin, finansal olarak sağlam temellere oturmasını sağladık.

Yerden tasarruf sağlayan mekanik çözümler

Küçük uyduların oluşabilmesi için standart çözümlerin yerden tasarruf sağlayan çözümler kazanması gerekiyor. Biz bu çözümlerle ilgileniyoruz.  Öncelikle 1-10 kg uydular, orta vadede proje yüklenicisi olarak 10 kg dan büyük uydular için çözümlerimizi pazara sunacağız. Küçük uydu pazarı kendi yanında bir alt pazar getirmiş eğitim amaçlı küçük uyduların tasarımı için devletlerin teşviki ile üniversite ve kolejleri bu işe çekmiştir. Pazar büyüklüğü daha da artmıştır. Biz bütün bu pazarlar için yenilikçi, modüler alt sistemler üzerine çalışıyoruz. Belli ürünleri standartlaştırıp daha büyük uydu çözümleri için fikirlerimizi bu projelere yüklenici olarak yansıtacağız. Türkiye’nin coğrafi konumundan yararlanarak bu pazarların yayılabileceği alanlara daha kolay ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. NATO ülkelerinin teknoloji konularının konuşulduğu RTO panellerinden birisinin konusunun bu alandaki yenilikçi çözümler için olması dünyada da yakın gelecekte bu konuda ticari oluşumların artacağını göstermiştir.

Yerden tasarruf sağlarken sayısı artan uydu sensörlerinin kontrolü

Yerden tasarruf sağlayarak sunduğumuz mekanik çözümlerin yanında uydularda artan sensör sayısı ile bunların akıllı ve hataya karşı toleranslı kontrolü önem kazanmıştır. Sistem içinde yer açıldıkça yeni sensörler uyduya yerleştiriliyor. Bu durumda sayısı artan sensörlerin de akıllı yönetimi gereklidir.  Yazılım konusunda güvenlik öncelikli alanlarda dağınık kontrol metodolojileri ile enerji tüketimini azaltma, bozulmaları engelleme gibi çözümler çalışıyoruz. Geliştirilen bu yazılım çözümlerinin benzer mantıktaki ulaşım, kontrol sistemlerine de uygulaması ayrı bir market yaratmaktadır.