İTÜ Ayazağa Kampusu İTÜ ARI Teknokent ARI-3

Tabtoy Studios Tanıtım Videosu

Tabtoy, 3-8 yaş çocukların çeşitli nesneleri üzerine koyarak oynayabileceği, sensörleri ile nesnelerin türünü, konumunu ve yönünü algılayan ve tablet bağlantısıyla çocuğa geribildirimler sunan bir sistemdir.

Proje Ekibi

 Rahim Öner
 Onur Yıldırım
 Sertaç Faruk Altural

Proje Hakkında

3-7 yaş aralığındaki çocukların el becerilerini geliştirdiği gerçek dünyadaki oyuncaklarla, sanal dünyadaki oyunları birleştiren akıllı cihaz yardımıyla interaktif bir şekilde oynanabilen eğitici ve öğretici fiziksel platform ve yazılım ürünüdür. Akıllı cihaza kablosuz olarak bağlı yaklaşık 25 x 35 cm boyutlarındaki Tabtoy ile üzerinde nesnelerle küçük yaş gruplarına eğitici ve eğlendirici bir platform sunmayı amaçlamaktadır.


Bu platform hem iki boyutlu akıllı cihaz oyunlarına gerçek nesnelerle bir alternatif sunmakta hem de pazardaki somut etkileşim yeteneği bulunmayan oyuncaklara da interaktif bir alternatif olmakta ve kullanılan nesnelerin sanal ortamda oyunlaştırılmasına izin vermektedir. Tasarlanan Tabtoy üzerinde uygulama geliştirme, yazılım geliştiricilerin yaratıcılık yeteneğine bağlı olduğu için sınırsız uygulama geliştirilebilecektir. Bu nedenle ileride Tabtoy Studios olarak kendi uygulama bulutunu yaratmayı ve uygulama geliştirme işini üçüncü kişilerle paylaşmayı hedeflemektedir.


Proje, gerçek dünyanın nasıl işlediğini tam kavrayamamış alt yaş grupları için gerçek dünya ile sanal gerçeklik dünyası arasında bir köprü görevi görmektedir. Aynı zamanda gerçek dünyadaki nesneleri interaktif hale getirmekte ve akıllı cihazlarla çok fazla etkileşim içerisinde olan çocuğa alternatif bir oynama şekli önermektedir. Küçük yaşlarda ekran üzerinden çok fazla uyarana maruz kalan bireyler ilerleyen yaşlarda halk dilinde donuklaşma dediğimiz dikkat sorunu yaşamaktalar. Bu nedenle geliştirdiğimiz ürün ile oyun alanını üç boyutlu gerçek dünyada gerçekleştirip, çocukların ileride yaşayabileceği muhtemel psikolojik sorunların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ek olarak akıllı cihazla çok fazla etkileşim içerisinde olan yeni nesil çocukların el becerileri yeterince gelişmemekte ve kalem tutmakta dahi zorlanmaktalar. Bu nedenlerle yeni nesillerin sağlıklı gelişebilmesi için bu ürüne ihtiyaç vardır.


Türkiye’de ortalama 21 milyon 0-12 yaş aralığında çocuk bulunmaktadır. Bu yaş grubu iki yıl içerisinde Tabtoy’un hedef kitleri olacağı düşünülmekte olup. Ürün A-B-C1 sosyo ekonomik yapıda, evinde en az bir tane akıllı cihazı bulunan ailelere hitap etmekte ve bu kitle ülkenin %30’unu kapsamaktadır. Türkiye’de oyuncak sektörü son beş yılda 20 kat büyümüştür ve çocuk başına düşen oyuncak tüketimi yılda 7-8 dolardan 150 dolar seviyelerine ulaşmıştır. Önümüzdeki beş yıl içerisinde 300-350 dolar seviyelerine yaklaşması beklenmektedir.